29 lipca 2019

31 Jak liczyć zysk z inwestycji giełdowychW długim okresie giełda przyniesie zyski. W XX wieku Stany Zjednoczone przetrwały dwie wojny światowe i inne konflikty zbrojne, Wielki Kryzys i z tuzin mniejszych recesji i okresów paniki na rynkach finansowych, wstrząs związany z kryzysem paliwowym, epidemię grypy oraz rezygnację skompromitowanego prezydenta. A indeks Dow Jones wzrósł z 66 do 11497 punktów – Warren Buffett.

 1. Czym jest zysk na giełdzie
 2. Zysk w inwestycji giełdowej jest nadwyżką obecnej wyceny aktywa wraz z przychodami uzyskanymi z jego posiadania nad kosztami jego zakupu wraz z kosztami jego utrzymania i sprzedaży.

 3. Prosty procent z przykładem
 4. Rozważmy prosty przykład inwestycji giełdowej.
   
  Kupujemy 10 akcji firmy X po 20 zł za sztukę. Następnie te akcje sprzedaliśmy po 25 zł za sztukę.
   
  Ile wyniósł zysk?
  Prosta odpowiedz to: (25 zł - 20 zł) * 10 szt = 50 zł, czyli można by policzyć prosty procent zysku jako: 50 zł / (20 zł * 10 szt) = 25% zysku.
   
  Niby proste, ale nie prawdziwe.
   
  W rzeczywistości dochodzą nam koszty prowizji maklerskiej przy zakupie i przy sprzedaży akcji. Załóżmy zatem, że nasz biuro pobiera prowizję rzędu 0,39%; minimum 3 zł.
   
  Obliczmy koszt prowizji przy zakupie: 20 zł *10 szt = 200 zł; 200 zł *0,39% = 0,78 zł prowizji. Zatem biuro policzy sobie minimalną prowizję 3 zł.
  Obliczmy koszt prowizji przy sprzedaży: 25 zł *10 szt = 250 zł; 250 zł *0,39% = 0,96 zł prowizji. Zatem biuro policzy sobie minimalną prowizję 3 zł.
   
  Prawidłowa odpowiedz to: (25 zł - 20 zł) * 10 szt - 3 zł - 3 zł = 44 zł zysku.
  Zaś wyrażona jako prosty procent to: 44 zł / (20 zł * 10 szt + 3 zł) = 21,67% zysku.
   
  Wzór to:
   
   

 5. Procent zysku w przeliczeniu na rok (CARG) z przykładem
 6. Powyższe obliczenia są prawidłowe, ale nie odzwierciadlają długości trwania inwestycji, jeśli między momentem zakupu a sprzedaży minął rok to to jest zupełnie dobra inwestycja, zaś jeśli minęło 20 lat, to to jest raczej słaba inwestycja.
  Warto zatem podając zysk z inwestycji uwzględnić czynnik wynikający z czasu trwania tej inwestycji.
  Z pomocą tu przychodzi przeliczeni zysku na rok z angielska:
  Compound annual rate of growth.
   
  Wzór to:
   

 7. Procenty zysku w przeliczeniu na rok z uwzględnieniem zaangażowanego kapitału (IRR) z przykładem
 8. Powyższy wzór działa dobrze, tylko w sytuacji kiedy mamy tylko jedną operację wejścia w inwestycję oraz jedną operację wyjścia z inwestycji. Niestety w większości przypadków tych operacji jest więcej.
  Dla przykładu przeważnie zakup jest dokonywany w paru mniejszych transakcjach, analogicznie wyjście z inwestycji. Dodatkowo spółka mogła wypłacić w trakcie trwania inwestycji dywidendę.
  Jak w takiej sytuacji wyrazić zysk jako % zaangażowanego kapitału, kiedy sam nawet sam zaangażowany kapitał zmienia się w trakcie jej trwania?
   
  Z pomocą przychodzi tu arkusz kalkulacyjny i funkcja  IRR i jej odmiany:
   
  IRR is the rate of return at which NPV is zero or actual return of an investment.
  Wewnętrzna stopa zwrotu, wyliczna w taki sposób aby NPV było zerowe. 
   
  MIRR is the actual IRR when the reinvestment rate is not equal to IRR.
  Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wykorzystywana w sytuacji kiedy przepływy dodanie z inwestycji są oprocentowane inną stopą re inwestycji niż IRR
   
  XIRR is the IRR when the periodicity between cash flows is not equal.
  Wewnętrzna stopa zwrotu kiedy okresy pomiędzy przepływami pieniężnymi nie są okresowe (inaczej mówiąc mają różne odstępy czasu) 
   
  XMIRR is the MIRR when periodicity between cash flows is not equal.
  To połączenie MIRR i XIRR (inna stopa reinwestycji; różne okresy pomiędzy przepływami)
   
  Wzoru nie podaję, większość kalkulatorów oblicza te wskaźniki za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanych metod numerycznych.

 9. Excel z przykładowymi formułami

Formuły excelowe do liczenia zysków
Źródło: opracowanie własne
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018- Stanisław Gurgacz » Inwestor indywidualny